Termické nástřiky

Povlakované koule

Výroba dílů pro armatury a čerpadla

CS EN DE CH IT RU
 

PLAZMOVÉ NAVAŘOVÁNÍ (PTA - Plasma Transferred Arc):

Tato technologie patří mezi nejmodernější technologie navařování. Její podstatou je elektrický oblouk mezi wolframovou elektrodou a navařovaným materiálem při kterém vzniká z přiváděného inertního plynu argonu proud vysoce koncentrované plazmy o vysoké teplotě. Do tohoto proudu se přidává materiál ve formě prášku, který tvoří návar.


VYSOKORYCHLOSTNÍ NÁSTŘIK HVOF (High Velocity Oxy-Fuel)

Výhody Nevýhody
díky koncentraci plazmy je oblast tavení poměrně úzká a tím se minimalizuje tepelné ovlivnění základního materiálu přídavný materiál ve formě prášku je nejdražší formou přídavného materiálu ve srovnání s elektrodou nebo drátem
při navařování vzniká velice tenká přechodová vrstva mezi základním materálem a vlastním návarem cca 1-2 mm
ve spolupráci s polohovacím zařízením lze vytvářet velice rovnoměrné vrstvy návaru (tolerance výšky návaru 1mm) a tím snižovat náklady za následné obrábění


PTA - Plasma Transferred Arc

  1. Přídavný materiál - prášek
  2. Plasmový plyn - argon
  3. Ochranný plyn - dusík
  4. Wolframová elektroda
  5. Návar
  6. Podklad


Pro plasmové navařování používáme zařízení Eutronick 200/400 firmy Castolin (www.eutectic.com). Polohovací zařízení s automatickým posuvem nám umožňuje velice přesně navařovat válcové i kulové plochy.

Jako přídavné materály používáme převážně prášky na bázi kobaltu – tzv.stellity (www.stellite.com), které vytváří vrstvy velice tvrdé (až 55HRC) odolné proti abrazi, chemické a tepelné korozi i kontaktnímu zatížení.

 


Kontakt: