Termické nástřiky

Povlakované koule

Výroba dílů pro armatury a čerpadla

CS EN DE CH IT RU
 

NÁSTŘIK PLAMENEM - SF LANCE (Spray & Fuse):

Tato technologie patří mezi nejstarší nástřikové metody. Její podstatou je kyslíko-acetylénový plamen do kterého se přisypává prášek potřebných vlastností. Proces vytvoření povlaku je ve dvou krocích:

  1. nástřik prášku na základní materiál
  2. natavení nástřiku plamenem, kdy dojde k metalurgickému spoji se základním materiálem

Tento proces lze opakovat až do vytvoření požadované tloušťky nástřiku.


Základní parametry nástřiku:
Rychlost částic
[m.s-1]
Adheze
[MPa]
Obsah oxidů
[%]
Pórovitost
[%]
Výkon nanášení
[kg.h-1]
Typická tloušťka nástřiku
[mm]
< 40 < 200 10 10 ÷ 15 1 ÷ 10 0,2 ÷ 10


SF (Spray & Fuse)

  1. Přídavný materiál - prášek
  2. Přívod kyslíku
  3. Přívod acetylénu
  4. Nástřik
  5. Podklad

Výhody Nevýhody
jednoduchost a operativnost zhotovování vrstvy bez použití polohovadla nevhodné pro větší plochy z důvodu rovnoměrnosti vrstvy
široká škála samostavných prášků vyšší prohřátí základního materiálu a tím vznik napětí a případné deformace
možnost vytvářet silné vrstvy přídavného materiálu o tloušťce několika mm
možnost vytvářet velice tenké vrstvy přídavného materiálu od 0,2 mm
možnost navařovat hrany, malé a členité předměty
díky malým rozměrům hořáku lze provádět nástřik na hůře přístupných plochách
vysoká soudržnost se základním materiálem
nástřik není ovlivněn základním materiálem
nenáročná příprava podkladu
lze použít i pro nástřik plastových prášků


Pro nástřik plamenem s přetavením používáme zařízení SuperJet EUTALLOY firmy Castolin (www.eutectic.com).

Jako přídavné materiály používáme převážně prášky na bázi niklu či kobaltu od firem Castolin, Wirpo, které odolné proti abrazi, zadírání, erozi, chemické a tepelné korozi.
 


Kontakt: