Termické nástřiky

Povlakované koule

Výroba dílů pro armatury a čerpadla

CS EN DE CH IT RU
 

STROJNÍ DÍLY:

Nabízíme:

Výrobu a renovaci strojních součástí jako jsou válce, hřídele, písty, pístnice, plunžry, oběžná kola čerpadel, pouzdra, průvlaky, šrouby a matice se závity metrickými, palcovými nebo speciálními.

Podstatné zvýšení životnosti součástí a jejich funkčních ploch při použití žárových nástřiků a návarů.

Zhotovení povrchu žárovým nástřikem podle požadavků na ochranu proti:

  • abrazi (sypké hmoty, nečistoty a příměsi v kapalinách)
  • tření (pohyb kovových povrchů po sobě)
  • chemické korozi (působení atmosféry, vody, plynů,kyselin a louhů)
  • kavitaci (oběžná kola čerpadel)
  • korozi za zvýšených a vysokých teplot (tepelné bariéry)
  • otlačení vysokými kontaktními tlaky (dosedací plochy pro ložiska, distanční kroužky)

Snížení nákladů ve srovnání s cenou za nový originální díl.

Výrobu jednotlivých součásti nebo malých sérií podle originálních nebo opotřebených dílů nebo podle výkresové dokumentace. Podle požadavku zhotovíme výrobní výkres Vámi dodané součásti.

 


Kontakt: