Termické nástřiky

Povlakované koule

Výroba dílů pro armatury a čerpadla

CS EN DE CH IT RU
 

NÁSTŘIK ELEKTRICKÝ MOBLOUKEM - ELECTRIC ARC:

Tato metoda je nejmodernější technologií v oblasti žárových nástřiků, kdy zdrojem tepelné energie je směs kyslíku a kerosinu. Kyslík a kerosin jsou axiálně napouštěny do spalovací komory, kde dojde k jejich atomizaci a zažehnutí jiskrou zapalovací svíčky. Produkty spalování jsou pak urychleny v konvergentně divergentní trysce až na supersonické hodnoty (Mach 1-2). Tlak ve spalovací komoře je monitorován, aby se zabezpečily stabilní podmínky hoření a reprodukovatelnost procesu. Hořák je ochlazován vodou, která proudí v meziplášti hořáku.

Při nástřiku se elektrickým obloukem taví přídavný materiál přicházející do nástřikové pistole ve formě dvou drátů. Pomocí proudu tlakového vzduchu se roztavený materiál urychluje a rozprašuje na připravený povrch strojního dílu. Dráty přídavného materiálu mohou být stejného nebo různého složení. Použitím dusíku nebo argonu jako rozprašovacího plynu lze omezit oxidaci takto nastříkané vrstvy.


NÁSTŘIK ELEKTRICKÝ MOBLOUKEM - ELECTRIC ARC

Základní parametry nástřiku:
Rychlost částic
[m.s-1]
Adheze
[MPa]
Obsah oxidů
[%]
Pórovitost
[%]
Výkon nanášení
[kg.h-1]
Typická tloušťka nástřiku
[mm]
< 100 10 ÷ 30 10 ÷ 20 5 ÷ 10 6 ÷ 60 0,2 ÷ 10


Electric ARC

  1. Přídavný materiál - drát 1
  2. Přídavný materiál - drát 2 (stejný nebo rozdílný jako drát 1)
  3. Podklad
  4. Nástřik

Výhody Nevýhody
výkonná metoda nástřiku přídavný materiál musí být elektricky vodivý
nejnižší ceny přídavných materiálů vyšší pórovitost v nástřikové vrstvě ( cca 20% )
široká škála přídavných materiálů ( lze použít i materiály pro svařování ) nižší soudržnost se základním materiálem ( lze omezit použitím tzv. mezivrstvy )
jednoduchý nástřik velkých ploch ( ruční stříkání )C


Naše firma používá zařízení JP-9000 americké firmy Praxair TAFA. Polohovací zařízení s NC řízením umožňuje velice přesně navařovat válcové i kulové plochy až do průměru 1100mm a délky 3500mm
 


Kontakt: