Termické nástřiky

Povlakované koule

Výroba dílů pro armatury a čerpadla

CS EN DE CH IT RU
 

VYSOKORYCHLOSTNÍ NÁSTŘIK HVOF (High Velocity Oxy-Fuel)

Tato metoda je nejmodernější technologií v oblasti žárových nástřiků, kdy zdrojem tepelné energie je směs kyslíku a kerosinu. Kyslík a kerosin jsou axiálně napouštěny do spalovací komory, kde dojde k jejich atomizaci a zažehnutí jiskrou zapalovací svíčky. Produkty spalování jsou pak urychleny v konvergentně divergentní trysce až na supersonické hodnoty (Mach 1-2). Tlak ve spalovací komoře je monitorován, aby se zabezpečily stabilní podmínky hoření a reprodukovatelnost procesu. Hořák je ochlazován vodou, která proudí v meziplášti hořáku.

Spaliny jsou urychlovány v trysce až na nadzvukové hodnoty výstupní rychlosti. Materiál ve formě prášku je za pomoci nosného plynu dusíku přiváděn radiálně z protilehlých stran do tzv. difuzoru, kde dojde k jeho natavení a přes trysku pak k výraznému urychlení směrem k povlakované součásti. Termodynamické děje probíhající v proudu spalin proudících nadzvukovou rychlostí vedou ke vzniku expanzních a kompresních vln, tzv. šokových diamantů, které jsou viditelné v plameni vycházejícím z hořáku.


VYSOKORYCHLOSTNÍ NÁSTŘIK HVOF (High Velocity Oxy-Fuel)

Vysoká rychlost částic prášku při dopadu způsobí rovnoměrné rozprostření a zakotvení částic k podkladovému materiálu a tím vzniká vysoká hustota a přilnavost HVOF stříkaných povlaků. Relativně nízká teplota plamene cca 2600 C omezuje tuto technologii pro nástřik keramických povlaků, na druhou stranu výrazně omezuje oxidaci, fázové přeměny a vyhořívání některých prvků nanášeného materiálu v průběhu nástřiku. Unikátní vlastností této technologie je, že poskytuje na rozdíl od všech ostatních metod žárových nástřiků povlaky v tlakovém pnutí. Tlakové pnutí v povlaku podstatně zvyšuje přilnavost nástřiku k podkladu ( soudržnost cca 70MPa) a je rovněž příznivé z hlediska únavových vlastností povlakovaných součástí.

Teplota plamene předurčuje tuto technologii k nástřiku kovů a jejich slitin s nízkou a střední teplotou tavení. Typickými materiály pro HVOF nástřik jsou cermety (ceramic-metal), nejčastěji na bázi karbidů wolframu a chromu. Typickými aplikacemi jsou povlaky odolné proti opotřebení a korozi v různých prostředích.

Základní parametry nástřiku:
Rychlost částic
[m.s-1]
Adheze
[MPa]
Obsah oxidů
[%]
Pórovitost
[%]
Výkon nanášení
[kg.h-1]
Typická tloušťka nástřiku
[mm]
600 ÷ 1000 < 70 1 ÷ 2 1 ÷ 2 3 ÷ 6 0,2 ÷ 2


High Velocity Oxy-Fuel

 1. Přídavný materiál - prášek
 2. Přívod kerosinu
 3. Přívod kyslíku
 4. Nástřik
 5. Podklad
 6. Zapalovací svíčka

Výhody Nevýhody
vysoká hustota nástřiku hlučnost, až 130 dB
vysoká soudržnost nelze nanášet keramické povlaky
nízká pórovitost a obsah oxidů omezení pro nástřik vnitřních ploch
nízká teplota podkladu do 150°C
tlakové napětí v nástřikové vrstvě
široký výběr prášků


Naše firma používá zařízení JP-5000 americké firmy Praxair TAFA se systémem HP/HVOF (High Pressure High Velocity Oxy-Fuel) www.praxair.com s podavačem prášku HVOF System Powder Feeder 1264.

Polohovací zařízení s NC řízením umožňuje velice přesně nanášet válcové i kulové plochy až do průměru 1100mm a délky 3500mm.

Jako přídavné materiály používáme výhradně prášky firmy PRAXAIR, Inc. USA na bázi:

 • karbidu wolframu
 • karbidu chromu
 • niklu (Alloy 625)
 • kobaltu (TRIBALLOY 400, TRIBALLOY 800)
 • železa (SS 316)
a jejich směsí.
 


Kontakt: